Sous Vide

Sous Vide уреди за контролирано нискотемпературно готвене.

Предлагаме домашни и професионални Су вид уреди

и аксесоари за тях: вани, стилажи, пликове за вакуумиране.

Показване на 15 резултата

Показване на 15 резултата